Witam na stronie

Archiwa kościelneArchiwum Archidiecezjalne w Białymstoku
15-077 Białystok, ul. Warszawska 46, 
tel. (85 748-20-29 w. 336
e-mail: aab@bialystok.opoka.org.pl
www.bialystok.opoka.org.pl/aab/ 

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej 
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, 
ul. Św. Barbary 41
tel. 34 365 12 15

Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku
80-330 Gdańsk - Oliwa, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 2
tel 58 552 00 51 

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
PL 62-200 Gniezno,ul. Kolegiaty 2
Tel\fax: +48 (61 426-19-09
E-mail: aag@gniezno.opoka.org.pl
www.aag.gniezno.opoka.org.pl/ 

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
tel. (32 251-21-60, wew.339 
e-mail: archiwum@archidiecezja.katowice.pl
https://archiwum.archidiecezja.katowice.pl
 
Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie
e-mail: archiwum.archidiecezjalne@kuria.lublin.pl,
www.kuria.lublin.pl/kuria/#archiwum 

Archiwum Archidiecezjalne w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 85; 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 11 13

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn
tel. 89 527 51 97

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ul. Ks. Ignacego Posadzego 2, 61-108  Poznań 
tel. (+48 061 810 15 19 Sekretariat
fax :  (+48 061 892 78 48
e-mail: sekretariat@aap.poznan.pl
www.aap.poznan.pl

Archiwum Archidiecezjalne w Zamościu
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1, PL 22-400 Zamość
tel./fax 84/627-95-21 
e-mail: archiwum@zam-lub.pl 
www.zamosc.opoka.org.pl/muzeum/

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu 
50-329 Wrocław, ul. Kanonia 12
tel. 71 322-17-55, tel.71 327-11-78
tel/fax 71 327-11-79

Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie 
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3
tel. 22 56 10 137
tel. 22 56 10 136 pracownia naukowa
archiwum.archidiecezjalne.war@gmail.com

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
ul. Ks. Skorupki 3, 90-458 Łódź
tel. 42 637 58 44 w. 249

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu
Plac Katedralny 4 a, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 66 94 w. 38
e-mail: b.archiwum@op.pl

Archiwum Diecezjalne w Łomży
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża
tel. 86/ 473 46 11,fax 86/ 473 46 04 (Kuria)
e-mail: kuria@kuria.lomza.pl (Kuria)

Archiwum Diecezjalne w Bielsko-Białej i Żywcu 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13,
Kuria 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
tel. 33 81 90 600, fax 033 81 91 202
e-mail: kuria@kuria.bielsko.pl
 
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
ul. Katedralna 3, 33-100 Tarnów
tel. 14 622-34-23;
tel. 14 626-21-23;
e-mail: arch-diec@diecezja.tarnow.pl
www.archiwum.diecezja.tarnow.pl

Archiwum Diecezji Elbląskiej
82-300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 11, 
tel. 55 232 73 70
e-mail: archiwumelblag@elblag.opoka.org.pl 

Archiwum Diecezjalne we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Gdańska 2/4, 
tel. 54 231 11 12 centrex 315
e-mail: archiwum@diecezja.wloclawek.pl

Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie
17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. 85/655 78 08 wew: 710

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. 58 536 12 22, tel. 58 536 12 21
tel/fax 58 536 16 99
archiwum@pelplin.diecezja.org 
www.pelplin.diecezja.org

Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze
65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich 1
skr. poczt. 178 budynek Kurii 
tel. 68 451-23-36, 68 451-23-30 
e-mail. R.Kufel@kuria.zg.pl 
archiwum.kuria.zg.pl/

Archiwum Diecezjalne w Opolu
ul. kard. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. 77/441 28 20. 
e-mail: archiwum@diecezja.opole.pl
www.diecezja.opole.pl/

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach
Ks. mgr lic. Józef Skorodiuk
ul. Piłsudskiego 64, 08-110 Siedlce 
tel./fax.: 25 644 87 44
www.diecezja.siedlce.pl

Archiwum Diecezjalne w Kielcach
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 3
tel. 41 344-54-25

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
pl. ks. Stefana W. Frelichowskiego 1, 
87-100 Toruń ; tel. 56 658 46 32
e-mail: archiwum_to@diecezja.torun.pl 

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. Seminaryjna 2
75-950 Koszalin
tel. 94 345 90 27
Dyrektor: ks. dr Tadeusz Ceynowa, tel. 94 345 90 32
Archiwistka: Małgorzata Wieczorkowska, tel. 94 345 90 27

Archiwum Diecezjalne w Płocku
09-400 Płock, ul Abpa A.J. Nowowiejskiego 2
tel. 24 2626334
www.diecezja.plock.opoka.org.pl

Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu 
27-600 Sandomierz, ul. Ściegiennego 2

Archiwum Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
72-400 Kamień Pomorski, pl. Katedralny 8

Archiwum Diecezjalne w Olsztynie
ul. Staszica 2, 10-020 Olsztyn

Archiwum Diecezjalne w Radom
ul. Malczewskiego 1, 26-60 Radom

Archiwum Diecezjalne w Sosnowiec
ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
 
Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie
ul. Kanonicza 13, 31-002 Kraków

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Warszawie 
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. 12 429 47 49 w. 248

Archiwum Metropolitalne w Przemyślu
37-700 Przemyśl, pl. Katedralny 4a