Witam na stronie!

Henryk B. Szumielski - NazwiskaZakończenie.Przedstawiłem tu tylko niektóre zagadnienia dotyczące nazwisk w Polsce. Niektóre problemy opisuję szeroko, inne tylko sygnalizuję, lub pomijam. Podałem źródła, aby ktoś zainteresowany tematem mógł prowadzić własne badania. Językoznawców proszę o wyrozumiałość i wybaczenie fragmentów potraktowanych zbyt swobodnie. Nosicieli nazwisk kontrowersyjnych zapewniam, że wierzę, iż o człowieku, nie świadczy dosłowne znaczenie nazwiska, lecz raczej to, jakim człowiekiem jest ten, który je nosi.

BIBLIOGRAFIA:1. Jan Stanisław Bystroń „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII” PIW Warszawa 1960

2. Jan Stanisław Bystroń „Nazwiska polskie” Książka i Wiedza Warszawa 1993.

3. Zygmunt Gloger „Księga Rzeczy Polskich” We Lwowie. Nakładem Macierzy Polskiej 1896.

4. Zygmunt Gloger „Słownik Rzeczy Starożytnych” Drukarnia W.L. Anczyc i Spółka; Gebethner i Spółka. Kraków 1896.

5. Maciej Grochowski „Słownik polskich przekleństw” Wydawnictwo Naukowe PAN Warszawa 1996.

6. Konstanty Kościński – Imiona i nazwiska wobec prawa jako też formalności w urzędach stanu cywilnego z wzorami podań do władz. Podręcznik dla ludu polskiego.” Poznań. Nakład autora. Druk „Przyjaciel ludu” 1907.

7. Paweł Laskowicz „Księga genealogiczna twojej rodziny”. Świat Książki Warszawa 2005.

8. Małgorzata Nowaczyk „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego” PIW Warszawa 2005.

9. Rafał. T. Prinke „Poradnik genealoga amatora.” Wydawnictwo „Polonia” Warszawa 1992.

10. Krzysztof Raniowski „ Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej.” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn. Wydanie II. 2006.

11. Kazimierz Rymut „ Słownik imion współcześnie w Polsce używanych”. Instytut Języka Polskiego PAN Kraków 1995.

12. Kazimierz Rymut „ Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku”. Instytut Języka Polskiego PAN Kraków 2003.

13. Stanisław Wasylewski „Życie polskie w XIX wieku”. Wydawnictwo Literackie Kraków 1962.

14. „Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych” Opracował komitet redakcyjny pod kierunkiem inż. Tadeusza Bystrzyckiego. Wydawnictwo Książnicy Naukowej Przemyśl Warszawa

-------K O N I E C-------

Uwaga! Przypisy informujące o źródłach cytatów znajdują się w tekście zamieszczonym w Poradniku Genealogicznym OKRUCHY - tu do pobrania