OmielaPoszukiwania

W XVII, XVIII, XIX wieku ród ludzi o nazwisku Omiela był bardzo liczny. Jego przedstawiciele żyli na północy Polski, a konkretnie w ziemi kujawsko-pomorskiej. W trzech miejscowościach: Gostycyn, Nowe oraz w pojedynczych przypadkach Raciąż. Gostycyn był największym skupiskiem Omielów w Polsce. Poprzez wychodzące za mąż córki ród opanował częściowo także Bysław. Była to ekspansja genów, a nie nazwiska.

Jak to się stało, że ród tak liczny nagle zniknął z mapy Polski? Jeszcze w 1990 roku żyło w Polsce 5 osób o tym nazwisku. W roku 2002 Omielów w Polsce już nie było, zniknęli. Najprostsze wyjaśnienie, jakie się nasuwało, to takie, że rodziło się znacznie więcej dziewcząt niż chłopców, a tym dorastającym, po ożenku także rodziły się córki. Trochę naciągana teoria. Musiała być inna przyczyna. I była. Ród wyjechał, a właściwie wypłynął, poprzez Hamburg i Bremę do USA. To tam dzisiaj znajdziemy ludzi o nazwisku Omiela i O'Miela. Jeśli dobrze poszukamy, to ustalimy, że ich przodkowie urodzili się w Gostycynie.

Inspiracją do poszukiwań dla mnie było to, że moja praprababcia nazywała się Marianna Omiela i była żoną Jana Pliszki, mojego prapradziadka. Było to w roku 1772. Siostra mojej babci, Elżbieta Pliszka, wyszła za mąż za Józefa Omielę w 1839 roku w Gostycynie. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jakie było pokrewieństwo pomiędzy Marianną, a Józefem. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie osoby o nazwisku Omiela, zamieszkałe w Gostycynie i okolicy, były ze sobą spokrewnione.

Pod koniec XVII wieku i w wieku XVIII ród występował pod nazwiskiem Omieliński, z czasem ukształtowało się nazwisko Omiela, a może tylko powróciło do pierwotnej formy. Oczywiście nazwisko w pisowni metrykalnej przybierało także inne formy: Omala, Omela, Omielański, Omieliński, Umiela.

Dzisiaj trudno ustalić rodowody przodków, nie tylko o nazwisku Omiela i nie tylko z powodu braku danych, lecz także, dlatego, że moda na konkretne imiona nie jest wynalazkiem naszego wielu, lecz występowała zawsze. Stąd nie zawsze da się jednoznacznie określić, która Marianna wyszła za mąż, za którego Józefa, lub Jana, kiedy w tym samym czasie w wielu rodzinach było kilka dziewcząt o imieniu Marianna i wielu mężczyzn o imieniu Józef, lub Jan. Pewni jesteśmy tylko tego, że Marianna Omiela wyszła za Jana Pliszkę i mieli, co najmniej pięcioro dzieci. Ale rodzin, z których mogła wywodzić się Marianna lub jej mąż często było kilka. Dotyczy to głównie informacji sprzed powstania USC i tych, które zawarte są w księgach metrykalnych prowadzonych niestarannie, gdzie wiek małżonków bywał przybliżony, a i imię, zdarzało się, że było inne, niż w kolejnych wpisach dotyczących tej samej osoby.

Pamiętać także należy o tym, że informacja w zapisach genealogicznych, że ktoś urodził się w Gostycynie, Bysławiu itd. dotyczy na ogół miejsca gdzie zawarto ślub, czyli usytuowania parafii lub USC, a miejscem zamieszkania młodych, mogła być mała wioska, która leżała w pobliżu.

Omielowie osiedli w Stanach Zjednoczonych. Daleko stamtąd do Gostycyna, i w kilometrach, i w czasie, który upłynął licząc nie tylko czas pierwszych wyjazdów z Kraju, ale także licząc do chwili wyjazdu ostatniego przedstawiciela rodu za „wielką wodę”. To, że nazwisko przetrwało w niezmienionej, lub prawie niezmienionej formie, dobrze świadczy o ludziach je noszących. Dzięki temu możliwy jest kontakt i wymiana informacji.

Podjąłem próbę rekonstrukcji rodzin zamieszkujących kiedyś Gostycyn i okolice. Wiem, że to zaledwie fragment, często niepowiązanych ze sobą danych. Ale od czegoś trzeba było zacząć. Liczę na pomoc ludzi, którzy mają w swoim drzewie genealogicznym nazwisko Omiela, i tych, którzy nadal je noszą, w USA.

Jeśli możesz pomóc - napisz - genealogia@onet.eu


Sprawdź proszę czy masz kogoś z poniższych osób w swoim drzewie genealogicznym, czy widzisz możliwość powiązania poszczególnych gałęzi w oparciu o dane, które posiadasz.

Ród Omiela – Część I


Lista potomków Piotr OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Piotr, + ... ok. 1712
oo Gostycyn 1681 Zofia NIEZNANE, + ...
------

Lista potomków Adalbert OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Adalbert, + ...
oo Jadwiga NIEZNANE, + ...

2 dzieci osoby nr. 1

2. OMIELA (OMIELIŃSKI), Jan, * Gostycyn 1712, + ...
3. OMIELA (OMIELIŃSKI), Adalbert, * Gostycyn 1718, + Gostycyn 1721
------

Lista potomków Józef OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Józef
oo Nieznane NIEUSTALONE, + ...

1 dziecko osoby nr. 1

2. OMIELA (OMIELIŃSKI), ..., * Gostycyn 1713, + ...
------

Lista potomków Andrzej OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Andrzej, + ... 1714
oo Anna NIEZNANE, + ... 1732

1 dziecko osoby nr. 1

2. OMIELA (OMIELIŃSKI), Jadwiga, * Gostycyn 1676-09-20, + ...
oo Gostycyn 1699-07-03 Albert ZOLTHIER, + ...
------

Lista potomków Andrzej OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Andrzej, * ok. 1686, + ..., 
oo Cekcyn 1711-02-17 Małgorzata GOSTYCKA, + ...
Świadkowie: Laurenty Kloszczyk (Kluczyk?)...

5 dzieci osoby nr. 1

2. OMIELA (OMIELIŃSKI), Franciszek, * Gostycyn 1714, + ...
3. OMIELA (OMIELIŃSKI), Tomasz, * Gostycyn 1716, + ...
4. OMIELA, Elżbieta, * 1719, + Gostycyn 1719
5. OMIELA (OMIELIŃSKA), Marianna, * Gostycyn 1721, + ...
6. OMIELA, Agnieszka, * Gostycyn 1736-01-22, + ..., 
Chrzestni: Łukasz Gudyn, Marianna Hermann - oboje z Gostycyna
------

Lista potomków Łukasz OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Łukasz, + ...
oo I. Gostycyn ok. 1713 Marianna KARTECZANKA, + ..., 
II. EWA FIERWART, + ..., 
To tylko przypuszczenie, że  Ewa Fierwart była żoną TEGO Łukasza Omieli. 
III. Jadwiga NIEUSTALONE + ..., 
To tylko przypuszczenie, że Jadwiga była żoną TEGO Łukasza Omieli.

9 dzieci osoby nr. 1

Dzieci Marianny:
2. OMIELA, Joanna (?), * Gostycyn 1718, + ...
3. OMIELA, Marianna, * Gostycyn 1721, + ...
4. OMIELA (OMIELIŃSKI), Stefan, * Gostycyn 1724, + ...
5. OMIELA, Katarzyna, * 1725, + ...
6. OMIELA (OMIELIŃSKI), Kazimierz, * Gostycyn 1732, + ...

Dzieci Ewy:
7. OMIELA (OMIELIŃSKI), Piotr, * 1736, + ...
8. OMIELA, HARAM ?, * Gostycyn 1736, + ...

Dzieci Jadwigi:
9. OMIELA (OMIELIŃSKI), Jadwiga, * Gostycyn 1744, + ...
10. OMIELA (OMIELIŃSKI), ANNA, * Gostycyn 1747, + ...
------

Lista potomków Andrzej OMIELA (OMIELIŃSKI)

1. OMIELA (OMIELIŃSKI), Andrzej, + ...
oo Marianna NIEUSTALONE, + ...

2 dzieci osoby nr. 1

2. OMIELA (OMIELIŃSKI), Ewa, * Gostycyn 1725, + ...
3. OMIELA (OMIELIŃSKI), Małgorzata, * Gostycyn 1730, + ...
------
    
Jeśli możesz pomóc - napisz - genealogia@onet.eu

Część II Rodu Omiela