Witam na stronie!

SIEDLECSiedlec – Nazwa pochodzi od wyrazu siodło, sioło, czyli miejsce zasiedlone. Po niemiecku wieś zwała się Kirchdorf, co znaczyło „wieś kościelna”. Już przed 1380 rokiem powstała tu parafia i kościół pod wezwaniem św. Michała. Dochody księży z Siedlca pochodziły nie tylko z samego Siedlca, ale także z mesznego z Kiełpin, Nieborzy i Żodynia oraz z dwóch łanów gruntu (w Siedlcu i w Żodyniu). Podczas trwania reformacji, kiedy w Tuchorzy rozsiedli się protestanci, katolicka parafia z Tuchorzy została przyłączona do parafii w Siedlcu. W tym czasie w Siedlcu była także szkoła parafialna. Jak podaje „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (1887) było tu 76 domów, 602 mieszkańców (w tym: 591 katolików i 11 protestantów). W Siedlcu było 490 hektarów ziemi ornej, 23 hektary łąk i 59 hektarów lasu. Łącznie 653 hektary. Co ciekawe, łąki przynosiły większy dochód z hektara, niż rola. Cała parafia siedlecka miała 1943 dusze, składali się na to mieszkańcy: Karny, Kiełpin, Nieborzy, Siedlca, Żodynia i Holendrów Reklińskich. W 1793 roku Siedlec przeszedł pod panowanie pruskie. W czasie powstania kościuszkowskiego brał w nim udział, między innymi, Onufry Krzycki z Siedlca, a włościanie siedleccy na cele walki z prusakami ofiarowali 68 złotych polskich. W 1807 roku wieś wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W latach 60-tych XIX wieku w Siedlcu żyło 435 mieszkańców. Uprawiano tu: żyto, rzepak i pszenicę. Hodowano znaczne ilości owiec. Mało było sadów. W 1877 roku powstało tu kółko rolnicze, a w 1895 bank – Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa.

W 1913 była tu już mleczarnia. W latach 1912-1913 w centrum wsi stanął murowany kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Kiedy 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, decydujące działania powstańcze, mające wpływ na powstanie i przebieg granicy polsko-niemieckiej, toczyły się na ziemiach obecnej gminy Siedlec oraz w okolicach Babimostu i Kargowej. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy zamknęli kościół i przeznaczyli go na magazyn rzeczy potrzebnych wojsku, a podczas wycofywania się - 26 stycznia 1945 roku – spalili go. Kościół spłonął doszczętnie. Został odbudowany w 1947 roku.

Dzisiaj Siedlec jest administracyjnym i gospodarczym centrum gminy. Na początku roku 2004 żyło tu 1506 mieszkańców. Obecnie dominuje hodowla trzody chlewnej, uprawa grzybów (boczniak i pieczarki), warzyw (cebula, ogórki, szparagi), rozwinęło się przetwórstwo mięsne. Tu produkowana jest znana w całym kraju wódka Dębowa, a właściciel zakładów mięsnych jest dzierżawcą pałacu w Wolsztynie, czyli Hotelu „Wolsztyn”.

Siedlec leży 10 km od Wolsztyna, 80 km od Poznania, 55 km od Zielonej Góry i tylko 190 km od Berlina. Nic dziwnego, że mój dziadek Jan Nowotnik dojeżdżał do Berlina do pracy.

Przedstawiciele rodów noszących nazwiska takie, jakie mieli moi przodkowie ze strony matki, którzy mieszkali w Siedlcu w XVIII\XIX wieku.

Opracowanie z uwzględnieniem danych genealogicznych uzyskanych ze strony:

Poznań Project: Baza małżeństw

https://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php?lang=pl

I. I połowa XIX wieku – Siedlec powiat Babimost (w późniejszym okresie Wolsztyn).

W tym czasie w Siedlcu żyły osoby wymienione w tabeli.

 1. NOWOTNIK – to nazwisko rodowe mojego dziadka Jana Nowotnika, zamieszkałego w Siedlcu.
 2. Ród wywodzi się od Krzysztofa (Chryzostoma) Nowotnika z Kiełpin. Walenty Nowotnik - z tej samej, kiełpińskiej linii - przeniósł ród do Kargowej.

  Imię, Nazwisko

  Urodzony ok. roku

  Uwagi/Małżonek

  Kacper Nowotnik

  1803, ślub w 1832

  Marianna Tomiak lat 25

  Ignacy Nawotnik

  1819, ślub w 1841

  Marianna Brykcy, lat 24

 3. BRYCHCY – to nazwisko mojej babci Marianny Brychy, żony Jana Nowotnika.Według Krzysztofa Raniowskiego Nowotnikowie zamieszkiwali rejon Siedlca i Kosieczyna. Żyli m. In. W Kiełpinach, Reklinie, Żodyniu i Powodowie.(*)

  Imię, Nazwisko

  Urodzony ok. roku

  Uwagi/Małżonek

  Mateusz Brykcy

  1762, ślub w 1834

  Małgorzata Lange lat 27

  Wojciech Brykcy

  1790, ślub w 1823 z Weroniką Adamiak oraz

  ślub w 1833 z Marianną Piskorz ur. w 1818 w Nieborzy, moją praprababką, która zm. 31.03.1885

  W wieku 33 lat wziął ślub z 25 letnią Weroniką Adamiak (to prawdopodobnie ta sama osoba, która według A. Gontaszewskiej nazywała się Weronika Lepa (Lepina), i była o 3 lata starsza od W.Adamiak. Weronika Lepa zmarła 16.04.1833 roku).

  Ambroży Brykcy

  1793, ślub w 1820

  Agnieszka Grayek lat 24

  Walenty Brykcy

  1812, ślub w 1837

  Klara Kaźmierczak lat 19

  Ksawery Brykcy

  1815, ślub w 1842

  Regina Staszyk lat 26

  Józef Brykcy

  1817, ślub w 1847

  Justyna Kaptur lat 22

  Jan Brykcy

  1821, ślub w 1854

  Marianna Baleczek lat 33

  Ignacy Brykcy

  1822, ślub w 1847

  Michalina Nawrot lat 24

  Maciej Brychcy

  1852, ślub w 1877

  Konstancja Kędziora ur. 1858

    Kobiety z rodu Brychcy:

  Imię, Nazwisko

  Urodzona ok. roku

  Uwagi/Małżonek

  Gertruda Brykcy

  1798, ślub w 1822

  Aleksander Zbaratka lat 19

  Marianna Brykcy

  1808, ślub w 1930

  Łukasz Kochan lat 20

  Weronika Brykcy

  1810, ślub w 1831

  Aleksander Żok lat 35

  Marianna Brykcy

  1817, ślub w 1841

  Ignacy Nawotnik lat 22

  Marianna Brykcy

  1818, ślub w 1844

  Aleksander Smerdka lat 33

  Lucia Brykcy

  1820, ślub w 1845

  Jan Chlebuś lat 26

  Marianna Brykcy

  1822, ślub w 1849

  Tomasz Babik lat 34

  Elżbieta Brykcy – urodziła się i mieszkała w Żodyniu. Była córką Walentego Brychcy i Marii z d. Piątyszek. Zmarła 23.01.1886

  1822, ślub w 1852

  Wojciech Orwat lat 26

  Katarzyna Brykcy

  1822, ślub w 1850

  Jan Rożek lat 21

  Małgorzata Brykcy

  1825, ślub w 1854

  Andrzej Szarłata lat 27

  Marianna Brykcy

  1825, ślub w 1854

  Hiacynt Wojtkowiak lat 28

  Weronika Brychcy

  1834, ślub w 1856 wyszła za mąż za Antoniego Rożyckiego (wg K.Raniowskiego ród Rożyckich zamieszkiwał w Siedlcu, Wolsztynie i okolicach).

  Prawdopodobnie pierwsze dziecko – córka, mojego prapradziadka Wojciecha z jego drugiego małżeństwa z Marianną Piskorz – moją praprababką.

  Wiktoria Brychcy

  1828, ślub w 1850 (wg A.Gontaszewskiej Wiktoria ur. 24.12.1828)

  Walenty Rosiński lat 29