Witam na stronie

Towarzystwa Genealogiczne i pokrewne w PolsceBydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne 
Adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Batorego 1/3, PL 85-104 Bydgoszcz.
Witryna: www.mok.bydgoszcz.pl/index.php?cid=199

Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne
ul. Witoszyńska 5
37-700 Przemyśl
motyka56@wp.pl 
www.przemysl.pl/przejrzysty/podstrony/stowarzyszenia.htm

Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne  
www.ltg.zg.pl/onas.html
Prezes:e-mail sekulateresa@poczta.onet.pl
telefon 667-099-607

Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne 
z siedzibą w Krakowie
www.mtg-malopolska.org.pl/ 
mtg@mtg-malopolska.org.pl

Koło Opolskich Genealogów
przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym
kontakt@genealodzy.opole.pl
www.genealodzy.opole.pl
facebook.com/OpolscyGenealodzy

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne 
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Wolności 34
e-mail: otg@wp.pl
www.otg.net.pl/

Polskie Stowarzyszenie Genealogiczne w USA
www.pgsa.org/

Polskie Towarzystwo Genealogiczne 
02-668 Warszawa, ul. Pieńkowskiego 4/84
adres do korespondencji: Ewa Kamińska 80-180 Gdańsk, ul. Tarnowska 1d/1
www.genealodzy.pl 
ptg @ genealodzy.pl

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. (22) 831-02-61
fax 831-36-42
www.dig.com.pl/pther/ 

PTG Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne 
z siedzibą w Gdyni
www.ptg.gda.pl/
e-mail: ptg@ptg.gda.pl

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego
www.sejmwielki.pl

Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne
www.mem.net.pl/stg/

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
e-mail: gmendyka@wp.pl
http://genealodzy.wroclaw.pl
http://www.facebook.com/GenealodzyWroclaw

Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne "Świętogen"
ul.Orkana9/44, 25-548 Kielce
Telefon: 041 3319355 
 http://www.genealodzy-kielce.pl 
e-mail: swietogen.kielce@op.pl

Towarzystwo Bambrów Poznańskich 
 60-814 Poznań, ul. Zwierzyniecka 20 II p., pok. 29, tel./fax 847-43-54
www.city.poznan.pl/bambrzy/ 

Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski  
z siedzibą w Łodzi
yakipl.republika.pl/tgcp.html

Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne 
61-781 Poznań, ul. Wodna 27
www.tgh.friko.pl/ 

Towarzystwo Genealogiczne "Worsten"
skr. poczt. 312, PL 50-950 Wrocław 68
worsten.org

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej
ul. Focha 19/21, 42-200 Częstochowa
www.genealodzy.czestochowa.pl
e-mail: admin@genealodzy.czestochowa.pl 

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"
www.wtg-gniazdo.org/  

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne 
00-866 Warszawa, ul. Żelazna 58/62 lok. 610
genealogysociety.republika.pl/  
www.genealodzy.prv.pl/ 

Związek Szlachty Polskiej
80-841 Gdańsk, ul. Grodzka 12
tel.: (+48 58) 344-34-90; (+48 58) 340-90-35
tel. kom.: 0-604-339-800
szlachta@szlachta.org.pl 
www.szlachta.org/

Stowarzyszenie "Klub Rodu Maklesów"
www.makles.mgk.pl/

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich
www.krygowscy.res.pl/

Stowarzyszenie Rodu Chromińskich
www.chrominscy.pl/

Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin
z siedzibą w Gdyni
butler.andrzej@wp.pl

Stowarzyszenie "Towarzystwo Plewaków"
www.plewako.pl/
towarzystwo@plewako.pl

Koło Rodu Nałęczów
kolo-naleczow.w.interia.pl/

Stowarzyszenie Rodziny Jordan-Rozwadowskich
www.rozwadowski.org/v2.0.1.2/
ul. Olszówka 42, 43-309 Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Rodziny Koziej
www.koziej.org/pmwiki/index.php

Koło Drya (ród Czyżewskich herbu Drya, Chełm)
www.szlachta.org/drya.htm
Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich
chodkowscy.republika.pl/

Klub Rodziny Wasilewskich
www.wasilewscy.com/polityka.html
w_wasilewski@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Członków Rodu Duninów herbu Łabędź
dunin.oeiizk.waw.pl/
ul. Orłowskiego 63
04-830 Warszawa

Związek Rodu Tarnowskich
www.rodtarnowski.com/

Związek Rodu Reyów
www.rey.pl/

Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Radzewiczów i
Rudziewiczów
rodrodziewiczow.webpark.pl/
ul. Hebanowa 7
05-077 Warszawa-Wesoła

Stowarzyszenie Rudzińskich herbu Prus III z Ziemi Ciechanowskiej
www.szlachta.org/rudzinskich.htm
ul. Bolesława Limanowskiego 1/1
13-100 Nidzica, Prezes Bogdan Jarosław Rudziński

Związek Rodu Żółtowskich
www.zoltowscy.org.pl/

Stowarzyszenie Rodzina Sienkiewiczów
www.rodzinasienkiewicz.webpark.pl/

Stowarzyszenie Rodu Czachorowskich (w planach założenia)
www.uwm.edu.pl/czachor/czachorowiana/

Stowarzyszenie Rodu Kostków
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 2A
Koszalin, tel. 340-36-74, Prezes Paweł Kostka

Stowarzyszenie Rodu Kluszczyńskich
ul. Kaliska 10/2
41-200 Sosnowiec
Prezes Krzysztof Kluszczyński

Stowarzyszenie Rodu Krysiaków w Złochowicach
ul. Kościuszki 27A
42-152 Opatów, tel. 319-61-00
Prezes Stanisław Krysiak
Z-ca Prezesa Barbara Orłowska

Stowarzyszenie Rodu Stanków
ul. Krańcowa 76b m. 31
20-356 Lublin

Związek Rodziny Hrabiów Cesarstwa Rzymskiego z Siecina Krasickich
ul. Smulikowskiego 10/7
00-389 Warszawa

Towarzystwo Rodziny Rogowskich
ul. Żeromskiego 3/13
41-902 Bytom

Stowarzyszenie Rodziny Malinowskich - "Wiśniewskich" im. Franciszka
Stanisława Malinowskiego (1913-1987) - "Walentego Alojzego Wiśniewskiego"
z siedzibą w miejscowości Biele 13
87-704 Bądkowo
tel. 022 669 84 18

Związek Rodu Wolskich
ul. Arkadiusza Bożka 15
75-365 Koszalin

Związek Rodziny Czapskich
brak danych kontaktowych

Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu "Sas"
ul. Ursynowska 60 m. 3
02-605 Warszawa

Związek Rodu Łada
Aleja Niepodległości 22/3
88-100 Inowrocław
tel. (0-52) 357-87-89
Prezes - Henryk Łada

Związek Rodu Miączyńskich
brak danych kontaktowych

Stowarzyszenie Rodziny Tatarczyków
z siedzibą na terenie powiatu Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie Rodziny Durczoków
z siedzibą na terenie powiatu Wodzisław Śląski

Związek Rodowy Czartoryskich
Przewodniczący: książę Andrzej Czartoryski

Klub Rodziny Trzebiatowskich
brak danych kontaktowych

Związek Rodowy Lubomirskich
brak danych kontaktowych